15 de març del 2017

Contiuem treballant...El primer dia de projecte en Salvador ens va explicar que tot és allà per un motiu, els xipressos donen la benvinguda, el bambú subjecta el terra... i volem aprofitar que ara tot floreix per explicar una mica per sobre el significat de les flors que ja comencen a omplir de colors el jardí:

Els lliris són flors que representen l'avenç cap al futur. Símbol d'unió, associacions i relacions duradores. Els narcisos són indicadors de renaixement, ous començaments i vida eterna. Els tulipes són símbol d'oportunitat, progrés i aspiració. I per últim els pensaments són les flors del record i també són símbol d'unió.

De les plantes que hem estat plantant aquesta setmana, cal destacar la fotínia, el seu nom prové del grec i significa “lluent”, ja que, té un fullatge brillant.
A més, hem plantat chaenomeles, el nom d’aquesta planta significa que la fruita s’obra o es divideix, ja que, tard o d’hora totes les fruites es parteixen quan maduren. Podríem relacionar el significat d’aquesta planta amb l’acceptació dels diferents moments i processos de la vida de les persones, acceptar cada etapa de la nostra vida.
També, hem plantat pensaments, es diu que cada color del pensament té un significat diferent. El color blanc representa l’absència de malícia, la sinceritat. El color violeta representa la modèstia. També el pensament simbolitza “record”, és per això que en molts països se’n diu “no me olvides”.
Una planta molt antiga amb molts de significats que se li han anat donant al llarg dels anys, és la lavanda que ja està decorant el nostre jardí. Antigament, regalar una planta de lavanda significava “el teu record és la meva única felicitat”.
Per acabar, parlarem del lliri que també s’ha estat plantant aquesta setmana, aquesta planta en la cultura medieval i renaixentista el lliri simbolitzava innocència, puresa i alegria, també, com hem dit anteriorment simbolitza l’avenç cap al futur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le premier jour du projet de Salvador, on nous a expliqué que tout était là pour un motif, les xipressos acceuille, le bambou tient la terre... et nous voulons profiter que tout fleurisse pour expliquer un peu un peu le sens des fleurs qui commencent à remplir les couleurs de jardin.

Les iris son les fleurs qui représente l'avenir. Symbole d'union, association et relation durable. Les narcisses son signe de renaissance, nous commençons une vie éternelle. Les tulipes son symbole d'opportunité et de progrés. Pour finir, les pensées son les fleurs sont aussi un symbole d'union.
Cette semaine nous avons planté des plantes, tel que la phortinia. Son nom provient du grec et signifie "brillant", elle a un feuillage brillant.

De plus nous avons planté des chaenomeles, son nom signifie que le fruit s'ouvre et se divise, tôt ou tard, tous les fruits se répartissent quand ils murissent. La signification de cette plante est d'accepter les différents moments et processus de la vie des personnes, accepter chaque étape de notre vie.

Nous avons aussi planté des pensées. Il est dit que chaque couleur de la pensée a une couleur différentes des autres. La couleur blanche représente l'abscence de malice, la sincérité. La couleur violette reprensente la modestie. Aussi, la pensées symbolise "le souvenir", c'est pour cela que dans beaucoup de pays on dit "ne m'oublies pas".

Une plante très ancienne avec beaucoup de sens qui existe depuis longemps, est la lavande qui décore le jardin. Autrefois, offrir de la lavande signifie "ton souvenir est mon bonheur".

Pour finir, nous parlerons du "lliri" symbolisant l'innocence, pureté et joie, aussi, comme nous l'avons dit avant, symbolise l'avenir3 de març del 2017

Seguim treballant...

El bon temps arriba i amb ell una explosió de colors.
Comencen a florir la Forsitia amb flors grogues i la Fotinia amb fulles vermelles. La Chaenomeles de color rosa i els narcisos de color groc continuen amb els seus colors brillants.
Avui comencem a plantar Pensaments i Primaveres que duraran fins a l'estiu i replantem Lavanda, que ja fa 15 anys que es van plantar.

El buen tiempo llega y con él una explosión de colores. Empiezan a florecer la Fotinia con flores amarillas i la Fortisa con hojas rojas. El color rosa de las Chaenomeles i el amarillo de los narcisos continúan con sus colores brillantes.
Hoy empezamos a plantar Pensamientos i Primaveras que durarán hasta el verano y replantamos Lavanda, que ya hace 15 años que se plantó.


Le beau temps arrive avec une explosion de couleurs.
La Fontinia avec les fleurs jaunes et la Fortissia avec les feuilles rouges commencent à fleurir. Les couleurs des Chaenomeles de couleur rose et les jonquilles de couleur jaune continuent à briller. Aujourd'hui nous commençons à planter les Pensées et les Primevères qui vont durer jusqu'à la fin de l'été et nous replantons de la Lavande, car cela fait 15 ans que les anciennes ont été plantées.

21 de febrer del 2017

La primavera arriba al Jardí Miquel Martí Pol


Els estudiants de primer de Teràpia Ocupacional seguim amb el projecte de jardinería de Miquel Martí i Pol, a la UVic-UCC. Ja es poden apreciar els inicis de la primavera amb unes de les primeres flors anomenades Chaenomeles de Japonica.  
Gràcies aquest projecte estem coneixent noves plantes i nous conceptes de Teràpia Ocupacional, de paisatgisme i de benestar mental.14 de febrer del 2017

Nova temporada del Jardí
Com ja sabeu el Jardí Miquel Martí i Pol és un projecte de la Universitat de Vic que va ser iniciat el 2005, des de llavors cada generació de primer de Teràpia Ocupacional ha participat en la conservació i millora d'aquest jardí.

És per això que aquest any iniciem la temporada 2016/2017 amb moltes ganes!

--------------------------------------------------
Como ya sabéis el Jardí Miquel Martí i Pol es un proyecto de la Universidad de Vic que fue iniciado en el 2005, desde entonces cada generación de primero de Terapia Ocupacional ha participado en la conservación y mejora de este jardín

Es por esto que este año iniciamos la temporada 2016/2017 con muchas ganas!

---------------------------------------------------
Comme vous le savez le Jardí Miquel Martí i Pol est un projet de l'Université de Vic qui a débuté en 2005, et chaque année se sont les première année d'ergothérapie qui ont participé à la conservation et à l'amélioration de ce jardin.

C'est pourquoi cette année nous commençons la saison 2016/2017 avec beaucoup d'envie!